MAHKEME, RASİM AKKAYA’NIN ANTALYA’YA
ATANMA İŞLEMİNİ “İPTAL” ETTİ

Bulundukları ilde kesintisiz 8 yıl çalıştıkları gerekçesi yurdun çeşitli İl’lerine atamaları yapılan Eğitim Müfettişlerinden olan Rasim AKKAYA, 26.07.2011 tarihli işlemle İstanbul’dan Antalya’ya atanmıştı. Eğitim Müfettişi (İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA, 03 Ekim 2011 tarihinde Antalya’da görevine başlamış, bu atamanın usulsüz olduğuna ilişkin açtığı dava hakkında, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 29.02.2012 tarih ve T.D.İtiraz Nolu: 2012/357 sayılı Yürütmeyi Durdurma” kararı vermişti. Bu kararın uygulanması üzerine, 7 ay 2 gün çalıştığı Antalya’dan ayrılarak 04 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’daki görevine döndü. Bu defa; 26.07.2011 tarihli atama işlemi hakkında Antalya 1. İdare Mahkemesi esastan kararını verdi. Mahkeme; 31.05.2012 tarihli 2011/1735 esas ve 2012/772 nolu kararı ile atama işlemi hakkında “İPTAL” kararı verdi. Böylelikle; Mahkeme, İstanbul’dan Antalya’ya yapılan atama işlemi hakkında önce “YÜRÜTMEYİ DURDURMA”, sonra da “İPTAL” kararı vermiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı, Danıştay’da temyiz etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkemenin iptal kararını görmek için tıklayınız.

Rasim AKKAYA, Mahkeme’nin “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” kararından 2. bir uygulama üreterek tekrar ANTALYA’ya atamasını gerçekleştiren
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ,
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞINA ŞİKAYET ETTİ

26.07.2011 tarihli atama kararnamesi ile İstanbul’dan Antalya’ya atanan Eğitim Müfettişi (İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA, Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nin “Yürütmeyi Durdurma” kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nca 04 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’daki görevine başlatılmıştı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Mahkeme Kararı’ndan 09/05/2012 tarih ve 20752 sayılı yazısı ile 2. bir uygulama üreterek, Rasim AKKAYA’yı tekrar Antalya İl’ine 07 Haziran 2012 tarih ve 27968 sayılı kararname ile atadı. Bu atama işlemi, İzmir’de yıllık iznini kullanan Rasim AKKAYA’nın izni iptal edilerek İstanbul’a çağırılmak suretiyle 09 Temmuz 2012 günü tebliğ edildi.
Rasim AKKAYA, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu atama işleminin, yasal ve hukuki olmadığını içeren bir müracaat ve şikayet dilekçesini Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamına İstanbul Eğitim Denetmenleri Başkanlığı aracılığı ile göndermiş olup, sonucunu beklemektedir. Bu süreçte; Rasim AKKAYA’nın, 26.07.2011 tarihinde Antalya’ya yapılan 1. atama işlemi; Antalya Bölge İdare Mahkeme’nin “Yürütmeyi Durdurma” kararından sonra, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce de 31 Mayıs 2012 tarihli 2011/1735 esas ve 2012/772 karar nolu olarak “İptal” edildi. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’nın nasıl bir uygulama yapacağı merak konusu olmaktadır.

MAHKEME KARARI UYGULANDI
RASİM AKKAYA, İSTANBUL’DA GÖREVE BAŞLADI

İstanbul’dan Antalya’ya atanan Eğitim Müfettişi (İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA hakkında, Antalya Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen “Yürütmeyi Durdurma” kararı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulandı. AKKAYA, 20 Nisan 2012 Cuma günü Antalya’dan ayrılarak, 4 Mayıs 2012 Cuma günü İstanbul’da görevine başladı. 18 Mayıs 2012 Cuma günü itibariyle de Üsküdar grubunda görevlendirildi.

DANIŞTAY’DAN “YÜRÜTMEYİ DURDURMA
İSTEMİNE RET” KARARI ÇIKTI
Rasim AKKAYA, “RET” kararına karşı,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na
İtirazda bulundu

Eğitim Müfettişi (İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA’nın, 24 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 31. maddesi ve aynı maddenin 9. fıkrasının “…… seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden, eski görevlerine geri dönenler bakımından 8 yıllık sürenin hesabında …… istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır” ibaresinin öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, devamında İPTALİ istemli olarak 23 Ağustos 2011 günü İstanbul İdare Mahkemesi aracılığı Danıştay’da açtığı dava hakkında, Danıştay 2. Dairesi “yürütmenin durdurulması istemine ret” kararı verdi.
Rasim AKKAYA, “RET” kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulundu.

Rasim Akkaya, İstanbul’a Dönüyor…
ANTALYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” KARARI VERDİ

Eğitim Müfettişi (Antalya İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin uygulaması sonucu kura ile İstanbul’dan Antalya’ya atanmasına ilişkin yapılan atama işlemine karşı açtığı davayı kazandı.

Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen “yürütmeyi durdurma isteminin rededilmesi’ne karşı yaptığı itiraz, Antalya Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek “Yürütmeyi Durdurma” kararı verdi.

Karar gereğince Rasim AKKAYA, tekrar İstanbul’daki görevine başlayacak.

Mahkeme Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ..

RASİM AKKAYA, ANTALYA’DA …

Bulunduğu ilde kesintisiz 8 yıl çalışan Eğitim Müfettişlerine uygulanan atama işlemi sonucu, Rasim AKKAYA da İstanbul’dan ayrılarak 03 Ekim 2011 pazartesi günü Antalya’da yeni görevine başladı. Atama işleminde eş durumunun önemsenmemesi nedeniyle 1407 eğitim müfettişi gibi Rasim AKKAYA da parçalanmış aile bireyi olarak Antalya’da görev yapmaktadır.

Müfettişlik görevine 14 Aralık 1994 tarihinde “İlköğretim Müfettişi” olarak başlayan Rasim AKKAYA, 13 Haziran 2010 tarihinde çıkarılan yasa ile “Eğitim Müfettişi”, 14 Eylül 2011 günü yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca da “İl Eğitim Denetmeni” oldu.

İl Eğitim Denetmeni Rasim AKKAYA, Antalya’da 4. Denetim grubuna ait Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde görev yapmaktadır.

Eğitim Müfettişlerinin yeni unvanı; “İl Eğitim Denetmeni” oldu

3797 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEĞİŞTİRİLDİ

30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Mili Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile değiştirildi.

Göreve “İlköğretim Müfettişi” olarak başlayan ve 13 Haziran 2010 günü yayınlanan kanunla unvanları “Eğitim Müfettişi” yapılan 3127 müfettişin, KHK ile yeni unvanları “İl Eğitim Denetmeni” oldu.

Mili Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

——————————————————————————————————————————————-

RASİM AKKAYA, DANIŞTAY’DA DAVA AÇTI

Eğitim Müfettişi Rasim AKKAYA, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 31. maddesi ve aynı maddenin 9. fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açtı.

Rasim AKKAYA, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliğinin;

“31. maddesi ile aynı maddenin 9. fıkrasının “…… seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden, eski görevlerine geri dönenler bakımından 8 yıllık sürenin hesabında …… istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır” ibaresinin, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, devamında İPTALİ istemli olarak 23 Ağustos 2011 günü İstanbul İdare Mahkemesi aracılığı açtığı dava, 9 Eylül 2011 günü itibariyle Danıştay’ın ilgili dairesinde işlem görmeye başladı.

MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yayınlandı

1407 EĞİTİM MÜFETTİŞİ, KESİNTİSİZ 8 YIL UYGULAMASI NEDENİYLE ÇEŞİTLİ İLLERE ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 24 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine; 3127 eğitim müfettişinden 1407’si; görevli oldukları ilde kesintisiz 8 yıl çalışmış oldukları gerekçesi ile 24 gün içinde zorunlu olarak çeşitli illere atandılar.

1407 Eğitim Müfettişi, 5 bölgeden oluşan 21 yıllık zorunlu hizmeti tamamlamış olmalarına karşın, yeni yönetmelik kapsamında ikinci bir 8 yıllık zorunlu hizmete tabi tutulmuş oldular. Büyük çoğunluğunun eşlerinin çeşitli kurumlarda çalışıyor olmalarının yönetmelik kapsamı dışında tutulmasından yakınan eğitim müfettişleri; herhangi bir yasa ve yönetmelikle düzenlenmemiş, hiçbir memur grubuna uygulanmamış ve daha önce de mahkeme kararı sonucu işleme alınmamış 8 yıl uygulamasının, kendilerini ve ailelerini zor durumda bıraktığını belirtmektedirler.

Eğitim Müfettişi Rasim AKKAYA da kesintisiz 8 yıl uygulaması kapsamına alınarak, İstanbul’dan Antalya’ya atandı.

Öte yandan; yasal ve haklı bir düzenleme olmadığı gerekçesi ile yönetmeliğin yayınlandığı günden bu yana Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Tem Sen gibi eğitim sendikaları Danıştay’a, müfettişlerin de bireysel olarak Danıştay ve İdare Mahkemelere dava açmaya başladıkları öğrenildi. Eğitim müfettişlerinin yeni görev yerleri 26 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayınlandı. Büyük oranda ailelerin parçalanmasına yol açan uygulama için gözler Danıştay ve İdare Mahkemelere çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği için tıklayınız

——————————————————————————————————————————————-

RASİM AKKAYA, EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ KAMU GÖREVİNE BAŞLADI

10.03.2011 tarihinde kamu görevinden istifa ederek İstanbul 1. Bölge’den CHP Milletvekili Aday Adayı olan Rasim AKKAYA, aday listesinde yer alamaması üzerine; 12.05.2011 Perşembe günü İstanbul’da Eğitim Müfettişliği görevine Kadıköy grubunda başladı.

Rasim Akkaya 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda

RASİM AKKAYA,

1 MAYIS’TA

TAKSİM’DEYDİ

Rasim AKKAYA, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle üyesi bulunduğu Eğitim-İş Sendikası üyesi eğitimcilerle Dolmabahçe’den Taksim’e kadar sendika önlüğü ile yürüdü ve Taksim etkinliklerine katıldı.

Rasim Akkaya, Eğitim-İş üyeleri ile Taksim’e yürüyor

EĞİTİM-İŞ İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

Aralık-2009 tarihinden bu yana Eğitim-İş İstanbul 1 Nolu Şube üyesi olan Rasim AKKAYA, sendikasının yeni yönetiminin belirlendiği genel kurul toplantısına katıldı. 5 Mayıs 2011 Pazar günü Şişli Haldun Dormen Tiyatrosu’nda yapılan genel kurulda Rasim AKKAYA divan başkanlığı görevi yaptı. Çok olgun ve demokratik bir havada geçen genel kurul sonucu yeni organlar şu şekilde oluşmuştur:

Yönetim Kurulu: Erkan Aksoy, Gürtan Cantekin, Serkan Güdoğlu, Mehmet Kabakçı, Ali Saraç, Cemil Kılıç, Sibel Kocaman.

Denetleme Kurulu: Hikmet Şahin, Sadiye Yıldırım, İlknur Gürbüz.

Disiplin Kurulu: Hülya Şahin, Mustafa Öztürk, Metin Çaki

RASİM AKKAYA SEÇİM BÖLGESİNİ GEZİYOR

ADALAR VE KARTAL ZİYARETİ

CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Rasim AKKAYA 14 ilçeyi kapsayan seçim ziyaretlerini sürdürüyor. 1 Nisan Cuma günü, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa FARSAKOĞLU’nu ve CHP Adalar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Esnaf ve halkla buluştu.

Rasim AKKAYA Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa FARSAKOĞLU ile

Rasim AKKAYA Halkla Birlikte

Rasim AKKAYA, Adalar CHP İlçe Başkanlığı’nda

Rasim AKKAYA Halkla Buluşuyor

Rasim AKKAYA, CHP Kartal İlçe Başkanı Haydar OĞUZ İle

Daha sonra Kartal’a geçen AKKAYA, Kartal Belediye Başkanlığını ve CHP Kartal İlçe örgütünü ziyaret etti. İlçe Başkanı Haydar Oğuz ve üyeler ile görüştü. Kartal halkı ile buluştu.

2 Nisan Cumartesi günü, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir’i ziyaret ediyor. 3 Nisan Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun İstanbul ziyareti etkinliklerine katıldıktan sonra, Sultanbeyli ve Şile halkı ile CHP İlçe Başkanlıklarını ziyeret ediyor.

RASİM AKKAYA, ANKARA’DA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Eğitim Müfettişi Rasim AKKAYA; 23 Nisan 2011 tarihinde Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi’nde İstanbul 1. Bölge aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ankara’daki temaslarından sonra Kızılcahamam’a geçti. Kızılcahamam ve Kazan CHP İlçe başkanlıklarını ziyaret etti. Konuyla ilgili haber; Kızılcahamam yerel haber sitelerinde yer aldı. Bu haberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.soguksuhaber.com/haber.asp?ID=1904

http://kizilcahamamcitakhaber.com/

Rasim AKKAYA CHP 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı

RASİM AKKAYA, İSTANBUL 1. BÖLGE

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İstanbul Anadolu yakasındaki 14 ilçede; ilköğretim okulları ile özel kurs ve dershaneler başta olmak üzere, 20 çeşit eğitim-öğretim kurumunda 17 yıldır teftiş ve inceleme görevi yürüten eğitim müfettişi Rasim AKKAYA, kamu görevinden 10.03.2011 tarihinde istifa ederek, İstanbul Anadolu yakasını kapsayan 1. Bölgeden CHP Milletvekili Aday Adayı oldu

RASİM AKKAYA, EĞİTİM-İŞ SENDİKASI ÜYESİ ÖĞRETMEN MUSA BAYRAMİÇ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Öğr. Muhittin Gül, Rasim Akkaya, Sürülen Öğretmen Musa Bayramiç ve sendika şube başkanı Abidin M. Baysal basın açıklaması esnasında

Kendisi de Eğitim-İş Sendikası üyesi olan İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı eğitim müfettişi Rasim Akkaya, Kartal Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu’ndan sürülen sendika üyesi öğretmen Musa Bayramiç için Eğitim-İş 2 Nolu Şube’nin Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklaması eylemine katıldı.

Yoğun katılımın olduğu basın açıklamasını Sendika Şube Başkanı Abidin M. Baysal yaptı. Eyleme katılan eğitimciler ve öğretmen Musa Bayramiç’in öğrenci ve velileri, sürgünü protesto eden sloganlar atarak dağıldılar.

Rasim AKKAYA, Şube Bakanı Abidin M. Baysal ve sürgün edilen öğretmen Musa Bayramiç’le yaptığı görüşmede, “Görev yeri değişikliği gibi idari bir tasarrufu gerektiren soruşturmanın; İstanbul’da inceleme ve soruşturma konularında uzman olan 300 eğitim müfettişi varken, ilçedeki bir başka okul müdürünün muhakkik olarak görevlendirilerek yaptırılması hoş bir durum olmamış. Okul müdürüne soruşturma yaptırılması iyi niyetli olunmadığının kanıtıdır” dedi.

RASİM AKKAYA: EĞER ADD MALTEPE ŞUBESİ’NİN GENEL KURULU’NU MALTEPE STADI’NDA YAPACAK DURUMA GELMEZSEK KENDİMİZİ BAŞARILI KABUL ETMEYELİM” DEDİ

13.03.2011 Pazar günü Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Maltepe Şubesi’nin olağan genel kuruluna katılan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Rasim Akkaya, derneğin faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında söz alarak; “Yönetim kurulu üyelerimiz, derneğe kurumsal bir kimlik kazandırmış olmaları, süreci faaliyetlerle geçirerek her üyeyi bilgilendirmeleri ve önceki yönetim kurulundan çok fazla miktarda geliri yeni yönetime devretme başarısı göstermelerinden dolayı hepsini tek tek kutlayıp, teşekkür etmemiz gerekir” dedi.

Rasim AKKAYA, ADD Genel Başkanı Tansel ÇÖLAŞAN ile

Rasim Akkaya, dernek yönetim kurulu oluşturulurken eskiden beri bir gelenekmiş gibi; benim listem, senin listen gibi listelerle seçime gidilmektedir. Bunu ben hoş karşılamıyorum, biz birlikte çalışamayacaksak, nasıl aynı düşünceleri taşıyan bir örgütlenme içinde olabiliriz. Ben her iki listeden arkadaşlara oy vermek istiyorum, niçin bir listeyi seçmek zorunda kalıyoruz” diyen Rasim Akkaya, sözlerini “Ben bu derneğin yönetim kurulunda 3 yıl çalıştım. Şu sözler bana aittir, eğer bir gün Maltepe Atatürkçü Düşünce Derneği genel kurulunu Maltepe Stadı’nda yapacak kadar üyeye sahip olamazsak, kendimizi başarılı saymayalım. Aynı düşüncem devam etmektedir” diyerek bitirdi.

Dernek toplantısında 2 liste vardı ama, divan başkanlığı Rasim Akkaya’nın önerisine uygun olarak çarşaf liste sunarak, her üyenin özgürce oy kullanmasını sağladı. Genel kurulda, yeni yönetim organlarının seçim sonuçlarını günün geç saatlerine kadar sürdü.

Hasan Mutlu

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Pendik çalışma grubumuzda ve ADD Maltepe şubesinde başkanlığımı yapan, CHP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi, emekli eğitim müfettişi arkadaşım, meslektaşım HASAN MUTLU’yu kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, meslektaşlarımıza ve partililerimize başsağlığı dilerim. Işıklar içinde yatsın.

Rasim AKKAYA

Bulundukları ilde kesintisiz 8 yıl çalıştıkları gerekçesi yurdun çeşitli İl’lerine atamaları yapılan Eğitim Müfettişlerinden olan Rasim AKKAYA, 26.07.2011 tarihli işlemle İstanbul’dan Antalya’ya atanmıştı. Eğitim Müfettişi (İl Eğitim Denetmeni) Rasim AKKAYA, 03 Ekim 2011 tarihinde Antalya’da görevine başlamış, bu atamanın usulsüz olduğuna ilişkin açtığı dava hakkında, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 29.02.2012 tarih ve T.D.İtiraz Nolu: 2012/357 sayılı Yürütmeyi Durdurma” kararı vermişti. Bu kararın uygulanması üzerine, 7 ay 2 gün çalıştığı Antalya’dan ayrılarak 04 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’daki görevine döndü. Bu defa; 26.07.2011 tarihli atama işlemi hakkında Antalya 1. İdare Mahkemesi esastan kararını verdi. Mahkeme; 31.05.2012 tarihli 2011/1735 esas ve 2012/772 nolu kararı ile atama işlemi hakkında “İPTAL” kararı verdi. Böylelikle; Mahkeme, İstanbul’dan Antalya’ya yapılan atama işlemi hakkında önce “YÜRÜTMEYİ DURDURMA”, sonra da “İPTAL” kararı vermiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı, Danıştay’da temyiz etme hakkı bulunmaktadır.